dsc_0531

Mantram karacik dening R. Bambang Nursinggih, S. Sn. Mantram kawaos dening adicara Mantram pangruwat Wali Limbung Coffee, dinten setu 20 Maret 2016. Adicara dipuntindakaken wonten ing dapur lan Warung Kooi WLC ing Ngadirejo, Temanggung.

Mantra punika kawaos dening Pametri Kabudayaan Jawa, Sastrawan Jawa, Juru Beksa, juru/ panulis dongeng, suhing Lembaga Kebudayaan Jawa Sekar Pangawikan, Paguguyuban Sastrawan Jawa Kabuppaten Sleman, Sekar Nawung Bujano, LSBO Kabupaten Sleman, Pengurus GPMB Provinsi DIY.

Mantram Pangruwat Wali Limbung Coffee

Warga Sekar Pangawikan, nyuwun panjurung myang sutresna nenggih.

Legawa nampi pitutur, mrih bebadan santosa.

Guyup rukun nuwuh dulur budi luhut.

Sinujadi pra Sumitra. Budaya jawi Lestari.

dsc_0545

Wargageng Wali Limbung Coffee Anjali mring Gusti, jiinurung Babadan sekar pangawikan, Pusat Studi Kebudayaan UGM, Jaring Budaya Yogyakarta, ngrapal Mantram pangruwat sageda ambuka cipta, karsa, rasane tani kopi Temangung temah golng manunggal mikat rasa-pangrasane kang lagya leledangrih ngunjuk kopi kang nikmat, sokur bias mangkat usada.

Sareng muji ngerseng Gusti. Samya ngarapal ponang mantra, tumrap Wali Limbung Coffee. Tinebihna king sengkala. Temah kalokeng Donya. Temanggung arum kajunjug. Kopine kang mirasa.

dsc_0454

Kendhi tata isi Mataram Pangruwat memalane Tani Kopi. Murih Kopine kesuwur. Tumekeng njaban rangkah urip sempulur Teanggung kangkat mumbul. Susra saendhenging donya. Tansah kaijabah Gusti.

Ket:

Lembaga Kabudayaan Jawa Sekar Pangawikan (Bima Kunthing No. 2 Ngayogyakarta)

Pengurus GPMB Prov. DIY (Jalan Gurameh II/04, Perum Minomartani Ngaglik, Sleman, Telp. (0274) 886166, 0851 0087 5883, 0822 7333 7487)

Mantra Coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *